Medicinsk Laser

Effekter av medicinsk Laser

  • Minskar Smärta
  • Reducerar inflammation
  • Reducerar svullnad
  • Påskyndar läkning
  • Stimulerar till en normal cellfunktion.

Hur känns en behandling?

Att behandla med Medicinsk Laser är smärtfritt och avslappnande. I vissa fall kan smärta öka efter behandling upp till 24 h, detta är dock inget dåligt tecken utan tvärtom kroppen har svarat positivt på  behandlingen och en läkningsprocess har startat.

Vad kan behandlas/indikationer?

AKUTA SKADORIDROTTSSKADORÖVERBEALSTNINGSSKADOR
– Rupturer
– Stukningar
– Löparknä
– Tennisarmbåge
– Golfarmbåge
– Tendiniter
– Bursiter
– Ljumskbesvär
– Muskelbristningar
– Hälseneinflamation
– Frozen Shoulder
– Tennis armbåge
– Golfarmbåge
– Seninflammation
– Karpaltunnesyndrom
– Nackspärr
– Triggepunker
KRONISKA TILLSTÅNDHUDPROBLEMÖVRIGT
– Artros
– Reumatism
– Whiplash
– Ledinflammation
– Munsår
– Acne
– Sår
– Eksem
– huvudvärk
– muskelvärk
– diverse övriga skador där man vill påskynda läkningsprocessen

Medicinsk Laser

Räcker en behandling?

Vid behandlingsstart krävs fler behandlingar med tätare behandlingsintervall allt från varje dag till ca var 4:e dag. Behandlingsintervallen och antal behandlingar beror på vad man behandlar, om det är en akut skada eller en kronisk skada. Behandlingsintervallen minskar i takt med läkningsprocessen och att smärta avtar.
Man ska inte heller låta sig luras av att man kan få en direkt smärtlindring (Skenfriskhet) efter en laser behandling, belasta inte det skadade området mer än vad du gjorde innan behandling och ibland mindre.

Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 5 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador. Akuta problem kan med fördel behandlas 1-2 gånger per dag i början.

Laserljuset startar en fotokemisk process vad händer?

Laserljuset startar en fotokemisk process i kroppen eller för att vara mer specifik sker ett energiupptag i cellens mitokondrie(cellens kraftverk).
I Mitokondiren finns fotonreceptorer(mottagare för laserljus) Fotonreceptorerna består av enzymet cytokrom c-oxidas. Cytokrom c-oxidas är kopplat till Kväveoxid(NO) som i sin tur styr över mitokondriens tillverkning av “cellens energi” ATP (Adenosintrifosfat). När vi behandlar med medicinsk laser stimuleras cytokrom c-oxidas och frisätter Kväveoxiden (NO) och energiproduktionen av ATP ökar. Vilken vi kallar för att hjälpa cellen att normaliseras och återgå till normal funktion.

Medicinsk Laser kallas i olika sammanhang för olika namn.

  1. Den första typen av medicinsk laser och den som vi använder oss av är en svag laser som stimulerar cellen, denna kan kallas för Biostimulerande Laser, LLLT(Low Level Laser Therapy, Laser Terapi, Medicinsk Laser mfl..
  2. Den andra typen brukar kallas för kirurgiska Lasrar och är en stark laser som kan skära och bränna.

Laserterapi är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, inflammationer och problem i muskler, senor, leder, m.m. Terapeutisk laser sätter igång kroppens egen naturliga självläkning.

NACKSPÄRR

LÖPARKNÄ

TENNISARMBÅGE /
GOLFARMBÅGE

KARPALTUNNEL-
SYNDROM

MEDICINSK LASER
BEHANDLING

© Copyright 2019 - SARA FRISKVÅRDSKONSULENT all rights reserved